06 жовтня 2020 року о 18 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри банківського і страхового бізнесу, доктора економічних наук ВЛАДИЧИН УЛЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ на тему «Інституційна структура іпотечного ринку».

Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Посилання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0f4f5d71839145d98242fa31be063b4a%40thread.tacv2/1601404988106?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22849ef618-444b-4848-a23f-10b9cd65d5a1%22%7d