Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету
імені Івана Франка
від 28 квітня 2021 року
(протокол № 8/4)

  1. Про представлення до відзначення нагородами.
  2. Затвердження навчальних планів і освітніх програм.
  3. 3.Затвердження Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти.
  4. Про створення комісії для підготовки питання про перейменування кафедри філософії мистецтв.
  5. Про попередню експертизу дисертаційних робіт.
  6. Про затвердження складу спеціалізованих рад для разового захисту дисертаційних робіт.
  7. Затвердження і уточнення тем дисертацій.
  8. Рекомендації до друку наукових праць.
  9. Різне.