Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 1 липня 2024 року
 (протокол № 69/7)
1. Вручення грамот і нагород.
2. Про нагородження грамотами і подяками МОН України.
3. Про обрання на посаду професора.
4. Про присвоєння вчених звань.
5. Про Рекомендації щодо критеріїв наукової і науково-педагогічної діяльності претендентів на здобуття вчених звань.
6. Про пропозиції до Стратегії Університету.
7. Затвердження нової редакції Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка в 2024 році.
8. Затвердження нової редакції Положення про ВСП “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” (нова редакція)
9. Затвердження нової редакції Правил прийому до ВСП «Педагогічний фаховий коледж» Львівського національного університету імені Івана Франка в 2024 році.
10. Про рекомендацію кандидатів на одержання державних стипендій для видатних діячів науки.
11. Про наукову роботу студентів Університету.
12. Про рекомендацію аспіранта другого року навчання на здобуття академічної стипендії Президента України на 2023/2024 навчальний рік.
13. Про приєднання кафедри безпеки життєдіяльності до хімічного факультету.
14. Затвердження нової редакції Положення про Лабораторію екологічних досліджень.
15. Затвердження нової редакції Положення про порядок реалізації міжнародних проєктів, ґрантів і договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
16. Затвердження ліміту стипендіатів за результатами 2 семестрового контролю 2023/2024 навчального року.
17. Затвердження ліміту стипендіатів-відмінників за результатами 2 семестрового контролю 2023/2024 навчального року.
18. Затвердження ліміту стипендіатів-першокурсників на 1 семестр 2024/2025 навчального року.
19. Звіт про виконання плану роботи Вченої ради у 2023/2024 навчальному році та про план  роботи на 2024/2025 навчальний рік.
20. Про затвердження навчальних планів і освітніх програм.
21. Про створення спеціалізованих вчених рад для разових захистів дисертаційних робіт для здобуття ступеня доктора філософії.
22. Затвердження і уточнення тем дисертацій.
23. Рекомендації до друку наукових праць.
24. Різне.