Порядок денний

засідання Вченої ради

Львівського національного університету імені Івана Франка

від 4 липня 2022 року

(протокол № 34/7 )

  1. Затвердження ліміту стипендіатів за результатами 2 семестрового контролю 2021/22 н.р.
  2. Затвердження ліміту стипендіатів-відмінників за результатами 2 семестрового контролю 2021/22 н.р.
  3. Затвердження ліміту стипендіатів-першокурсників на 1 семестр 2022/23 н.р.
  4. Затвердження Плану роботи Вченої ради на 2022/23 н.р.
  5. Про  План роботи Університету на 2022/23 н.р.
  6. Про реорганізацію Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень.
  7. Про оновлення освітньо-наукових програм та затвердження навчальних планів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.
  8. Про зміну назви кафедри фізичної географії географічного факультету.
  9. Затвердження Положення про навчально-наукову лабораторію аналізу ґрунтів і природних вод Львівського національного університету імені Івана Франка.
  10. Різне.