1. Доцент Качмар Володимир Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку – Голова комісії
  2. Професор Карась Анатолій Феодосійович, завідувач кафедри філософії
  3. Професор Крупський Іван Васильович, декан факультету журналістики
  4. Професор Гарасим Ярослав Іванович, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
  5. Доцент Чорнодольський Ярослав Миколайович, в.о. декана фізичного факультету
  6. Професор Ситник Наталія Степанівна, завідувач кафедри фінансового менеджменту
  7. Доцент Дзера Оксана Василівна, завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура