1. Доцент Качмар Володимир Михайлович, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку – Голова комісії
  2.   Професор Карась Анатолій Феодосійович,       завідувач кафедри філософії
  3. Професор Крупський Іван Васильович, декан факультету журналістики
  4. Професор Гарасим Ярослав Іванович, професор кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси
  5. Професор Якібчук Петро Миколайович, декан фізичного факультету
  6. Професор Назарук Микола Миколайович, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
  7. Професор Ситник Наталія Степанівна, завідувач кафедри фінансового менеджменту
  8. Доцент Дзера Оксана Василівна, завідувач кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура
  9. Доцент Гарбузюк Майя Володимирівна, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності
  10. Оприско Юліана Ігорівна, студентка 2 курсу Педагогічного фахового коледжу
  11. Ковбасюк Анастасія Василівна, студентка 3 курсу факультету культури і мистецтв