1. Професор Гладишевський Роман Євгенович, проректор з наукової роботи, заступник голови Вченої ради – Голова комісії
  2. Доцент Грабовецька Ольга Сергіївна, вчений секретар Університету
  3. Доцент Рижак Людмила Віталіївна, декан філософського факультету
  4. Професор Новосядлий Богдан Степанович, директор Астрономічної обсерваторії
  5. Професор Яремко Зіновій Михайлович, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності
  6. Доцент Крохмальний Роман Олексійович, в.о. декана філологічного факультету
  7. Доцент Бек Юліан Богуславович, голова Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка
  8. Дзіковська Марія Ігорівна, начальник відділу кадрів
  9. Доцент Бурак Володимир Ярославович, юрисконсульт Профкому
  10. Маєвська Ірина Петрівна, начальник навчально-методичного відділу
  11. Спересенко Микола Володимирович, голова Первинної профспілкової організації студентів