30 вересня 2020 року о 18 год. 10 хв відбудеться відкрита лекція професора кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, доктора економічних наук Ваньковича Данила Володимировича на тему: “Теоретико-методологічні основи стратегічного управління фінансами”.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Посилання:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMyNWI1NmQtYmIwOC00MzQ0LTk2NDktMzZiOTU5NzA4MWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220d406090-0859-484e-aafa-310a11c2b173%22%7d