У п’ятницю, 7 травня 2021 року об 11:50 відбудеться відкрити лекція професора кафедри дискретного аналізу та інтелектуальних систем Юрія Щербини “Скінченні автомати та їх застосування в комп’ютерних технологіях”.

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams. Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ac88b1aaf9b864cde94f468aa643c0bf9%40thread.tacv2/1619682677051?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%2254a5341a-ea54-4b36-8974-9d5ca7cebbf7%22%7D