У четвер, 13 травня 2021 року о 10:10 відбудеться відкрита лекція професора кафедри загальної фізики Тараса Демківа на тему “Кінетичні ефекти у напівпровідниках”.

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1OWViZWMtMDJiMC00ZThlLTkwN2ItNDMyNDkwNTY1MmE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ba048722-0ff9-4d70-89da-66302d4b924d%22%7d