26 квітня 2021 року о 10 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем Монастирського Л.С. на тему “Алгоритми класичної криптографії” з курсу «Технології захисту інформації» для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій (групи ФеС-31, ФеС-32)

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a01ae211483c94de9869e523e3f4d4e03%40thread.tacv2/1613219079444?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2203cd9549-ab9d-4cf1-86c3-e30238431e94%22%7d