26 квітня 2021 року о 8 год. 30 хв. відбудеться відкрита лекція в.о. завідувача кафедри радіоелектронних і комп’ютерних систем, доц. Оленича І.Б. на тему “Метод аналізу ієрархій” з курсу «Системний аналіз» для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій (групи ФеІ-31, ФеІ-34)

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a73eb02e539fd44a8b9fad1754aacbc11%40thread.tacv2/1619122286987?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2217f1248e-3b00-41d2-9649-8c5c2b01cd0a%22%7d