У вівторок, 11 травня 2021 року о 13:30 відбудеться відкрита лекція виконувача обов’язків завідувача кафедри математичної статистики і диференціальних рівнянь, доктора фізико-математичних наук, доцента Бугрія Олега Миколайовича з курсу «Варіаційне числення» на тему «Задача оптимального керування для функціоналу Майєра».

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams.  Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a326dbe95ffdf4ee79ebd1f4fc3ec79ed%40thread.tacv2/1619796171487?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22e073c561-45da-4039-9497-c6819424d1ca%22%7d