17 вересня 2020 року о 15.00 відбудеться відкрита лекція завідувача кафедри початкової та дошкільної освіти, д-ра пед. наук Мачинської Наталії Ігорівни на тему

«Освітологія – інтегрований напрям наукових досліджень».

Приєднатися можна за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae094deafcc3945b68ca3d41b5ed4212a%40thread.tacv2/1600152402892?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222264a4de-5d07-4d4d-8cc2-b02736a8d9ec%22%7d