У понеділок 21 вересня о16год. 40хв. відбудеться відкрита лекція доктора фізико-математичних Дияка Івана Івановича з курсу Чисельні методи мате­матичної фізики на тему Варіаційна задача. Існування розвязку варіаційної задачі .  

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams та буде доступна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE1MmEyYzMtYTk4Yy00MjM1LWI3NGEtODFlNzNmOGVhNmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2281cd3725-2fae-42be-8f0c-1596941fc010%22%7d