У понеділок 21 вересня об 11:50 відбудеться відкрита лекція доктора економічних наук Заболоцького Тараса Миколайовича з курсу «Архітектура комп’ютерних систем» на тему «Головні логічні елементи та вузли. Тригери, регістри, лічильники».

Лекція відбудеться дистанційно з використанням MS Teams та буде доступна за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a365c2c51d3954a838f735ec57b17b6a1%40thread.tacv2/1600164062693?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2262f040f4-e256-4461-b742-a45e8e4c4ae3%22%7d