13 травня 2021 року о 10 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція професорки кафедри статистики, доктора економічних наук  Гринькевич Ольги Степанівни на тему «Методи аналізу ринкової кон’юнктури у вивченні бізнес-середовища».

 

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Доступ за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmNlMzAxYTItODRkOS00NGYzLTgxZjEtYWI4ODUzNDQ3ZmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b468a8ef-51e6-4538-bab2-ff80eaa84889%22%7d