Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

 

Перед поданням документів здобувач повинен особисто ознайомитись з Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам та перевірити відповідність вимогам щодо присвоєння вчених звань.

 1. Список необхідних документів
 • Звіт про навчально-методичну, науково-дослідну та організаційно-виховну роботу за період перебування на посаді доцента (професора) (один примірник підписаний здобувачем та завідувачем кафедрою/деканом)
 • Показники науково-методичного доробку за останні 5 років (один примірник відповідно до встановленого зразка)
 • Листок із обліку кадрів з фотографією (один примірник, завіряти у відділі кадрів)
 • Згода на збір та обробку персональних даних (завірена у відділі кадрів)
 • Копії дипломів про наукові ступені та вчені звання (два примірники, завіряти у відділі кадрів)
 • Витяг із трудової книжки про педагогічну роботу (два примірники, завіряти у відділі кадрів)
 • Завірена копія трудової книжки (завіряти у відділі кадрів)
 • Список наукових і навчально-методичних праць установленої форми (два примірники, завіряє завідувач кафедри)
 • Витяги із засідання кафедри і Вченої ради факультету про рекомендацію до присвоєння вченого звання (по одному примірнику)
 • Витяги із засідання кафедри про обговорення відкритої лекції (один примірник, може бути одним документом разом з витягом про рекомендацією до присвоєння вченого звання)
 • Рецензія(ї) на відкриту лекцію (один примірник, обов’язково для здобувачів вченого звання професора)
 • Копію першої сторінки паспорта (один примірник)
 • Бюлетені для закритого голосування (64 бюлетені за зразком із додатка)
 1. Терміни подання документів для розгляду на Вченій раді Університету

Попереднє подання документів Вченому секретареві для розгляду та внесення у порядок денний Вченої ради –  за тиждень до засідання Комісії з кваліфікаційних справ.

Розгляд кандидатури здобувача на засіданні Комісії з кваліфікаційних справ – за тиждень до засідання Вченої ради.

Подання повного пакету документів – не пізніше, ніж за три дні до засідання Вченої ради Університету.

Додаток 1. Список праць

Додаток 2. Зразок бюлетеня для таємного голосування

Додаток 3. Оформлення витягу з трудової книжки

Контрольний лист подання на вчені звання