Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
 від 27 грудня 2017 року
(протокол № 44/12)

 1. Вручення атестатів, дипломів, грамот, подяк.
 2. Про присвоєння почесних звань.
 3. Про обрання на посади.
 4. Про обрання кандидатів у члени-кореспонденти НАН України.
 5. Про подання нової редакції Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка (змін до Статуту) для погодження Конференцією трудового колективу Університету.
 6. Звіт про виконання кошторису Університету у 2017 році.
 7. Затвердження кошторису Університету на 2018 рік.
 8. Затвердження Правил прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка. Затвердження Правил прийому до Педагогічного коледжу, Правничого коледжу, Природничого коледжу.
 9. Затвердження Положення про Приймальну комісію Львівського національного університету імені Івана Франка, Педагогічного коледжу, Правничого коледжу, Природничого коледжу.
 10. Затвердження розподілу ліцензійних обсягів на 2018 рік.
 11. Звіт про навчально-виховну та наукову роботу кафедри безпеки життєдіяльності.
 12. Проміжний звіт про навчально-методичну та виховну роботу у Правничому коледжі.
 13. Проміжний звіт про навчально-виховну та наукову роботу на механіко-математичному факультеті.
 14. Про внесення змін до графіка навчального процесу.
 15. Про створення комісії для підготовки звіту про навчально-виховну та наукову роботу на факультеті педагогічної освіти.
 16. Затвердження положення про Студентський відділ.
 17. Про відкриття спеціалізацій та затвердження навчальних планів.
 18. Про розподіл іменних академічних стипендій.
 19. Затвердження тем дисертацій.
 20. Рекомендації до друку наукових праць.
 21. Різне.