Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету
імені Івана Франка
від 3 квітня 2019 року
(протокол № 65/4)

 

  1. Про рекомендацію старшого наукового співробітника кафедри органічної хімії, доктора хімічних наук, старшого дослідника Походила Назарія Тарасовича та його роботи «Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями» до здобуття Премії Верховної Ради України для молодих учених.
  2. Затвердження Положення про порядок проведення виборів ректора Львівського національного університету Імені Івана Франка.
  3. Затвердження Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
  4. Затвердження Положення про виборчу комісію та дільничні виборчі комісії з виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.
  5. Затвердження Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.
  6. Затвердження Порядку організації роботи спостерігачів на виборах ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
  7. Затвердження Порядку організації роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
  8. Затвердження матеріалів ліцензійної справи щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з ліцензійним обсягом 12 осіб.
  9. Рекомендації до друку.
  10. Різне.