Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 26 грудня 2018 року
(протокол № 60/12)

 

 1. Про присвоєння почесного звання «Заслужений природоохоронець України» директорові Ботанічного саду, доцентові кафедри ботаніки Прокопіву Андрію Івановичу.
 2. Обрання на посади.
 3. Присвоєння вчених звань.
 4. Звіт про виконання кошторису Університету у 2018 році.
 5. Затвердження кошторису Університету на 2019 рік.
 6. Затвердження Положення про приймальну комісію Львівського національного університету імені Івана Франка, Педагогічного коледжу, Правничого коледжу та Природничого коледжу.
 7. Затвердження Стратегії міжнародної діяльності Університету.
 8. Звіт про виконання ухвали Вченої ради про навчально-виховну та наукову роботу на хімічному факультеті.
 9. Створення комісії для підготовки звіту про діяльність Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки за 2014-2018 рр.
 10. Затвердження Положення про Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки.
 11. Про відкриття на географічному факультеті навчальної лабораторії «Готельної та ресторанної справи» та затвердження Положення про лабораторію.
 12. Затвердження плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка у ІІ семестрі 2018/2019 навчального року.
 13. Про рекомендацію аспірантів ІІ року навчання до отримання стипендії Кабінету Міністрів України.
 14. Розподіл іменних академічних стипендій.
 15. Затвердження тем дисертацій.
 16. Рекомендації до друку наукових праць.
 17. Різне.