Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 28 лютого 2018 року
(протокол № 46/2)

1. Про підтримку кандидатури Івана Драча на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури.
2. Про висунення кандидатури на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка.
3. Про висунення роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводів України за рахунок нетрадиційних джерел» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік. Про включення професора кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Крупського Ю.З. до складу авторського колективу роботи «Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводів України за рахунок нетрадиційних джерел», висуненої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
4. Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» завідувачеві кафедри туризму, доктору економічних наук, професору Мальській М.П.
5. Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» завідувачеві кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн, доктору історичних наук, професору Качарабі С.П.
6. Про нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України завідувача кафедри  екології, кандидата біологічних наук, доцента Мамчур З.І.
7. Звіт про навчально-виховну та наукову роботу на факультеті педагогічної освіти.
8. Звіт про роботу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у 2017 р.
9. Звіт про результати заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2017/2018 навчального року.
10. Про збільшення ліцензійних обсягів.
11. Затвердження тем дисертацій.
12. Рекомендації до друку наукових праць.
13. Різне.