Порядок денний
засідання Вченої ради
Львівського національного університету імені Івана Франка
від 6 липня 2018 року
(протокол № 52/7)

 

 1. Присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» професору кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Кукурудзі Семену Іллічу.

Доповідає декан географічного факультету, доцент Біланюк Володимир Іванович.

 

 1. Про встановлення загального ліміту стипендіатів для всіх факультетів і кожного коледжу  Львівського національного університету імені Івана Франка.
  Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Про встановлення лімітів стипендіатів-відмінників, яким призначатиметься академічна стипендія за особливі успіхи в навчанні,  для всіх факультетів і кожного коледжу  Львівського національного університету імені Івана Франка.

Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Про встановлення лімітів першокурсників-стипендіатів, які будуть зараховані на перший рік навчання,  для всіх факультетів і кожного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Про внесення змін до Правил призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті  імені Івана Франка.

Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Про перерозподіл ліцензованих обсягів підготовки магістрів у межах спеціальності 113 – Прикладна математика.

Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Про реорганізацію кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу.

Доповідає в.о.декана факультету управління фінансами та бізнесу, доцент Стасишин Андрій Васильович.

 

 1. Про затвердження нової редакції Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

Доповідає Ректор Університету, професор Мельник Володимир Петрович.

 

 1. Затвердження навчальних планів.

Доповідає перший проректор, професор Височанський Василь Степанович.

 

 1. Різне.